Historia parafii Lutomiersk

Historia parafii Lutomiersk sięga średniowiecza. Pierwsza świątynia pw. św. Bartłomieja, erygowana w 1284 roku przez abp. Jakuba Świnkę, spłonęła podczas pożaru miasta w 1529 roku. Jej funkcję przejął nowy kościół pod tym samym wezwaniem, wzniesiony w latach 1530-1532 przez rodzinę Lutomierskich. Na fali reformacji, około 1570 roku, Balcer Lutomierski, przyjąwszy kalwinizm, przekazał go kalwinom. Kościół powrócił do pierwotnych użytkowników w połowie XVII wieku dzięki dziedzicowi Lutomierska Andrzejowi Grudzińskiemu, który nawrócił się z kalwinizmu. Obecny dom Boży przy ulicy Kościuszki 5 oddany Matce Bożej Szkaplerznej (i św. Walentemu – drugiemu patronowi) wybudowała w latach 1775-1781 Barbara z Duninów Sanguszkowa, a poświęcił abp Antoni Ostrowski. Poważnie uszkodzony pociskami artylerii niemieckiej w 1914 roku, został odnowiony staraniem wiernych. W okresie II wojny Niemcy użytkowali go jako magazyn, a u schyłku walk Rosjanie przetrzymywali tu jeńców W latach 90. XX wieku i na początku obecnego kościół zyskał nowe dębowe ławki, posadzkę z kamienia strzegomskiego, dębowy stół ołtarzowy w kształcie liter Alfa i Omega, polichromię i dwa dębowe konfesjonały.

Ks. Proboszczowie od 1920r.


Ks. Proboszczowie w parafii MB Szkaplerznej w Lutomiersku od 1920 roku:

† ks. Stefan Niedźwiecki  1921 - 1927 

† ks. Leon Kaszyca 1927 - 1942

† ks. Zygfryd Szpetulski 1946 - 1948

† ks. Jan Wróblewski 1948 - 1953

† ks. Franciszek Mioduszewski 1953 - 1969

† ks. Józef Ambrozi 1969 - 1976

† ks. Stanisław Zięba 1976 - 1983

† ks. Józef Caruk 1983 - 1989

† ks. Włodzimierz Paszkowski 1989 - 2006

†  ks. Marek Kowalski 2006 - 2021

- ks. Paweł Świrad 2021 -

Późnobarokowy kościół z prezbiterium zwróconym na zachód – to murowana budowla na planie prostokąta, opięta uskokowymi przyporami, kryta dachem dwuspadowym. Główne wejście znajduje się w fasadzie wschodniej – rozczłonkowanej pilastrami, gzymsem i niszami, zwieńczonej barokowym szczytem. Pilastry i profilowany gzyms są też elementem dekoracyjnym ścian wewnętrznych. Nawę i węższe od niej prezbiterium przykrywa płaski strop z przedstawieniami tajemnic różańcowych. Wnętrze posiada XVIII-wieczny wystrój. W prezbiterium stoi ołtarz główny z obrazami Matki Bożej Różańcowej, św. Jana od Krzyża i Świętej Trójcy oraz rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa. Drewniane galeryjki po bokach ołtarza stanowią wejścia na piętra nad kruchtą i zakrystią oraz na ambonę. W nawie usytuowane są ołtarze boczne Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Walentego. Wystrój dopełniają obrazy św. Barbary, Chrztu Pana Jezusa w Jordanie, św. Michała Archanioła wieku, rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego i św. Magdaleny oraz stacje Drogi Krzyżowej.W naszej Wspólnocie parafialnej są obecni, między innymi: Ministranci, Schola, Asysta, Żywa Róża, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Caritas parafialny, Rodzina Radia Maryja, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafialne Stowarzyszenie Kobiet Katolickich, Duszpasterstwo pielgrzymkowe i Duszpasterstwo chorych. Odpusty parafialne odbywają się 14 lutego (św. Walentego) oraz w niedzielę przed 16 lipca (Matki Bożej Szkaplerznej). W święto św. Bartłomieja (24 sierpnia) - patrona pierwszego Kościoła i ówczesnej Wspólnoty parafialnej - sprawowana jest uroczysta Msza święta na wzgórzu, gdzie był on pierwotnie usytuowany. Parafialny cmentarz po wezwaniem Św. Bartłomieja o powierzchni 1,5 ha znajduje się przy ul. Piłsudskiego (1 km).