Asysta parafialna

„Wiara bez uczynku jest martwa’’

Słowo asysta z łacińskiego assistere (stać przy) oznacza grupę osób towarzyszących i pomagającym - posługując. Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych uroczystości kościelnych, jak Rezurekcja, Boże Ciało, odpust parafialny, w procesjach Eucharystycznych w na początek i koniec Nabożeństw majowych, czerwcowych, październikowych oraz podczas Mszy świętej nazywanej sumą

Mężczyźni asystują w procesji kapłanowi z Najświętszym Sakramentem, niosą baldachim nad monstrancją, a także chorągwie i sztandary. Kobiety ubrane w jednakowe stroje (togi)biorą udział w procesji niosąc wstążki, figury, feretrony i różaniec. Dzieci i młodzież niosą m.in.: poduszki, symbole męki Jezusa i sypią kwiatki. Inni niosą krzyże, obrazy, robią dekoracje i dbają, aby każda uroczystość kościelna była wyjątkowym przeżyciem.

 Asysta naszej parafii.

Przeglądając kolejne karty i naszej parafii nie odnaleziono dokładnej daty powstania asysty, ale patrząc na powstanie innych asyst parafialnych można się domyślać, że sięga ona do początków powstania naszej wspólnoty parafialnej.Nasza działalność w parafii polega przede wszystkim na uświetnianiu wszelkich uroczystości i procesji, a w szczególności na noszeniu chorągwi i szarf do nich, sztandarów, poduszek, różańca, baldachimu, latarenek, podtrzymywaniu kapłana idącego z Najświętszym Sakramentem. Poza tym: uczestniczymy ze sztandarem Św. Józefa w uroczystościach odpustowych w innych parafiach, na pogrzebach naszych członków i ich rodzin, zapraszamy inne asysty do udziału w naszej parafialnej uroczystości odpustowej (organizujemy dla nich tradycyjną "herbatkę") ,ubieramy ołtarz na uroczystość Bożego Ciała, organizujemy pielgrzymki do różnych "miejsc świętych" i.t.d.

Tak oto wygląda nasza służba Panu Bogu. Jeśli chcesz i możesz robić "coś więcej dla Zbawiciela", a ten rodzaj posługi Ci odpowiada, przyjdź do nas - czekamy na Ciebie w 1-szy piątek każdego miesiąca. Zapraszamy!

Nasze spotkania

Nasze spotkania odbywają się w każdy 1-szy piątek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00. Adorujemy Najświętszy Sakrament. Następnie na Mszy świętej o godz. 18:00 – wynagradzamy Sercu Pana Jezusa za grzechy.

 Opiekun: ks. Proboszcz Paweł Świrad

Prezes Asysty: Anna Stachlewska

V - ce Prezes: Kulak Bożena

Skarbnik: Jadwiga Paczkowska

Pani Prezes dziękujemy za wciąż aktywną działalność i troskę o piękny, zewnętrzny wygląd naszej Asysty. Bóg zapłać również za przewodniczenie w comiesięcznej, pierwszo - piątkowej Adoracji i dziękujemy za zamawianie intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa w każdym miesiącu!