Życzenia Wielkanocne.

Aktualności
30 marca 2024

1

Alleluja !!!

Pan Zmartwychwstał, Prawdziwie Zmartwychwstał.

 

                Chrystus w liturgii Wielkiej Soboty przychodzi jako światło, oświeca mroki ciemności, wyprowadza z nędzy grzechu. Jest też ogniem, który wypala to co słabe, dając moc zwycięscy. Chrystus jest też Prawdą, która pozwala odróżnić dobro od zła, kłamstwo od fałszu, dziś gdy wiele informacji zalewa nasze codzienne życie potrzeba nam Chrystusa, który wskaże nam drogę, oświeci, ukarze prawdę aby nadzieja płynąca z pustego grobu, ze Zmartwychwstania, zamieszkała w naszych sercach, naszych domach, społecznościach, naszej Ojczyźnie, w Świecie. Chrystus niesie Pokój, tak  bardzo  dziś potrzebny.  Niech zatem ustaną waśnie i spory, konflikty i wojny aby Pokój Chrystusowy w Nas zamieszkał. Niech Święta Paschalne będą pełne radości, przy wspólnym stole, wśród najbliższych, niech będą czasem spotkania się z drugim człowiekiem, niech będą czasem pielęgnowania tradycji, dzielenia się jajkiem i mokrego Dyngusa. Błogosławionych Świąt, Alleluja.