Życzenia na Boże Narodzenie.

Aktualności
24 grudnia 2023

1

W śród nocnej ciszy głos się rozchodzi,

Wstańcie pasterze, Bóg się Wam rodzi.

 

 

            Wśród chaosu codzienności, wśród trosk i radości, w zgiełku informacji, wirtualnej pajęczynie świata, jest taka noc, gdzie w ciszy, w bydlęcej szopie, pod okiem pasterzy trzymających straż, rodzi się Życie, Jezus malusieńki, nadzieja Świata, dająca Radość i Nadzieję. Niech Bożę Dziecię będzie dla Nas źródłem prawdziwego pokoju, który niczym zmącić się nie da. Jezus błogosław każdej Rodzinie, każdemu Człowiekowi, by w prostocie Twego narodzenia mógł odkryć piękno i wartość człowieczeństwa, by doświadczył Miłości i  odkrył Radość życia w harmonii z sobą samym i całym otaczającym Go Światem.

            Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, dobrym bycie, 
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami, 
A Słowo ciałem się stało.

 

ks. Proboszcz

Paweł Świrad