Czas pielgrzymowania.

Aktualności
19 sierpnia 2023

1

Sierpień to czas pielgrzymowania naszej  Archidiecezji do Matki Bożej na Janą Górę. Trud i poświęcenie, zmaganie się z własnymi słabościami to nie tylko czas próby własnych możliwości ale to czas rekolekcji w drodze, które przemieniają nie tylko nasze ciała ale także, a może przede wszystkim nasze dusze. Warto zatem wybrać się na pielgrzymkę aby przeżyć wyjątkowy czas rekolekcji w drodze, zawierzając się Maryi. Czas pielgrzymowania to wspólnota Kościoła w drodze, która modli się, zmaga z codziennością, pokonując zmęczenie ciała, różne warunki pogodowe, mając brata i siostrę obok siebie rozśpiewanego i rozmodlonego, zwróconego do Matki. Niech nie brakuje nam odwagi aby wyruszyć na pielgrzymi szlak, aby osobiście przeżyć ten czas rekolekcji, ale także niech nie zabraknie nam siły aby wspierać choćby modlitwą tych, którzy są na szlaku pielgrzymim. Otwórzymy sie na działanie Boga w naszym życiu, pozwólmy się poprowadzić Jego matce Maryi do Jezusa.