Wypominki

Aktualności
24 października 2022

1

Wypominki – to forma modlitewnej pamięci o tych, którzy odeszli. Czytanie listy osób – czy to żywych, czy zmarłych – i kierowanie do Boga próśb w ich intencji sięga swoją historią czasów starożytnych. Istniały wtedy tzw. dyptyki, czyli tabliczki, na których chrześcijanie zapisywali imiona biskupów, dobrodziejów, męczenników czy właśnie bliskich zmarłych, aby odczytać je w czasie Mszy św. Dzisiejsze wypominki nawiązują do tej starożytnej tradycji, która kryje w sobie głęboki sens. Zapisując imiona naszych bliskich zmarłych, a następnie je czytając, wierzymy, że są oni zapisani w księdze życia, o której wspomina Apokalipsa św. Jana. Jest to księga, w której widnieją imiona zbawionych.

Wypominki wyrażają więc naszą wiarę w życie wieczne i zaufanie do miłosiernego Boga, który pragnie zbawić każdego człowieka. Ta forma modlitwy mówi również o więzi, która łączy nas, żyjących na ziemi, z osobami, które są w czyśćcu, a także z tymi, którzy już są w niebie. Stanowi to wyraz jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi, pokutującego w czyśćcu oraz triumfującego w niebie. Śmierć nas zatem nie rozdziela. Ciągle trwamy we wzajemnej miłości. My, na ziemi, pamiętamy w modlitwie o zmarłych, ponieważ chcemy, aby jak najszybciej mogli doświadczyć pełnego szczęścia przy Bogu.

 

Wypominki w naszej parafii wyczytywane są w niedziele przed mszą św. o godzinie 9:00 oraz 10:30.

Na wypominki przyjmujemy w kancelarii lub zakrystii do końca listopada. Podajemy imiona lub nazwiska rodziny, za którą ksiądz ma się modlić podczas nabożeństwa za zmarłych w ciągu całego roku.

 

1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych msze św. o godzinie 9:00, 10:30 oraz 13:00 na cmentarzu z procesją i modlitwą za zmarłych.

2 listopada w dniu Wspomnienia Wszystkich Zmarłych msze św.  godzinie 10:00 i 18:00.