Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

W Uroczystość Wniebowzięcia NMP dziękowaliśmy Bogu w naszej Wspólnocie za tegoroczne dary ziemi - naszej Matki, która na żywi i sprawia, że właśnie tutaj możemy przeżywać nasze codzienne dni. Solidaryzujemy się z naszymi bliźnimi w Genui. Tyle niewinnych ludzi wciąż ginie na świecie. Wakacje, urlopy powoli zmierzają do końca. Rolnicy się trudzą w  pracy na roli. A my tak jak to powinno być w dzień Pański, zgromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni na Mszę świętą. Święty Augustyn już w IV wieku często powtarzał: „jeśli chrześcijanin w niedzielę nie uczestniczy we Mszy świętej, wówczas ten dzień jest dla niego dniem straconym.” Dlatego dobrze, że tutaj dzisiaj jesteśmy. Bądźmy wszyscy świadomi, że to właśnie tutaj podczas Mszy świętej na sposób sakramentalny jest z nami obecny, Wszechmocny, nieogarniony naszym ludzkim rozumem Bóg. Czy naprawdę wierzysz, że z nami jest teraz, właśnie tutaj nasz Pan? Jeśli trudno Ci uwierzyć w tę cudowną obecność Boga wśród nas - to proś Go tak mocno, by On sam zaradził twemu niedowiarstwu. Dzisiaj nasz Pan w Liturgii Słowa Bożego chce nam powiedzieć najpierw o mądrości. Co to jest mądrość? W języku potocznym mądrość - to posiadanie dużej wiedzy, doświadczenia, obiektywne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Mądrość trzeba jednak odróżnić od wiedzy, którą posiadamy. Możemy mieć wiele wiedzy ale nie mieć mądrości życiowej. Czym więc dla chrześcijanina powinna być prawdziwa mądrość? Chrześcijanin powinien wiedze ludzką łączyć z mądrością, która przede wszystkim od Boga pochodzi. W Księdze Przysłów słyszymy dzisiaj pochwałę właśnie takiej mądrości.

24 sierpnia
Święty Bartłomiej, Apostoł

 

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów.Święty Bartłomiej
W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Synoptycy (Mateusz, Łukasz i Marek) używają nazwy pierwszej, natomiast Jan posługuje się imieniem drugim. Jednak według krytyki biblijnej i tradycji chodzi w tym wypadku o jedną i tę samą osobę. Jan pisze o Natanaelu jako o Apostole (J 1, 35-51; 21, 2). Ponadto akcentuje wyraźnie, że Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem Apostołem, a synoptycy umieszczają Bartłomieja zawsze właśnie przy Filipie w katalogach Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14). Co więcej, są oni nawet wymienieni ze spójnikiem "i": "Filip i Bartłomiej".
Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co "syn Tolmaja". Z tym imieniem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 14; 2 Sm 3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co "Bóg dał" - byłby więc odpowiednikiem greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit oraz polskiego Bogdan. Z imieniem Natanael spotykamy się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 7, 18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej jest tożsamy z Natanaelem, to jego imię brzmiałoby poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja).

KONSTANTYNÓW SREBRNA 22-23 WRZEŚNIA 2018

            Rowerowy Rajd Niepodległości jest organizowany z okazji obchodów setnej rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczestnikami rajdu mogą być wszyscy którzy mogą samodzielnie pokonać dystans rajdu 45 km. Minimalny wiek uczestników samodzielnych to 15 lat.

Cel Rajdu :

  • świętowanie naszej Niepodległości,
  • poznawanie naszej lokalnej historii
  • wzajemne poznawanie się i integrowanie
  • wspólna zabawa

Podmiotem organizującym są : Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Srebrnej, Fundacja Interpolonia i Oddział Konstantynowski PIS . Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzewidziane negatywne skutki uczestnictwa w rajdzie. 

Trasa Rajdu : Plac Kościelny w Konstantynowie Srebrnej, Schron na Brusie, Poligon na Brusie, drogą przez Niesięcin do cmentarza poległych żołnierzy I wojny światowej w Żabiczkach,  Kazimierz, Lutomiersk ( kościół OO. Salezjanów, Plac św. Bartłomieja 1240 r. , Kościół parafialny, cmentarz parafialny),  cmentarz w Bechcicach, Konstantynów Łódzki( cmentarz i obóz z II wojny światowej), Kościół w Konstantynowie Srebrnej.  

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w Rajdzie można będzie dokonać do 18 września u P. Krzysztofa  Waligórskiego  tel. 796 006 939.

Rajd rozpoczyna się rejestracją uczestników od g. 9.15 przy kościele w Konstantynowie Srebrnej. Rozpoczęcie Rajdu g. 10.00.

Uczestnicy będą mogli zdobywać punkty konkursowe na podstawie czterech kryteriów: 1. wiek posiadanego roweru zabytkowego (1-30 punktów) rower zabytkowy czyli wyprodukowany przed rokiem 1980;

  1. zabytkowy rower jest produkcji polskiej :10 p.;
  2. stan utrzymania zabytkowego roweru 1-10 p.;
  3. wystrój każdego roweru w związku z 100 rocznicą niepodległości 1-20 p.

Dla zwycięzców są przewidziane nagrody oraz promocja medialna. 

Jest przygotowywana książeczka z podstawowymi informacjami historycznymi odwiedzanych miejsc.

Rajd będzie objęty patronatem lokalnych mediów.

W drugim dniu uroczystości, niedziela 23 września, jest przewidziany konkurs historyczny dla młodzieży nt. historii odwiedzanych miejsc.

 

Program drugiego dnia (23 września) jest następujący :

Kościół Nawiedzenia NMP Konstantynów Srebrna

  1. 16.00 Msza św. za ojczyznę pod przewodnictwem JE. Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia
  2. 17.15 (Na placu przy plebanii) czas świadectw osób które przeżyły II wojnę światową lub czas Komunizmu
  3. 18.00 -18.45 Konkurs historyczny

g.18-45 -19.10 Śpiew pieśni patriotycznych

Wspólny posiłek przy ognisku. Serdecznie Zapraszamy!

Dzisiaj Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Tradycyjnie przynosimy do kościoła pierwsze owoce tego lata: kłosy zbóż, warzywa i owoce, kwiaty i zioła. Przynosimy je dla Tej, którą modlitwa błogosławieństwa nazywa najdoskonalszym owocem ziemi - Matką Bożą Zielną. 15 sierpnia - to szczególny dzień potrójnego w naszej Ojczyźnie święta. Historia świata przepełniona jest znakami czasu. Dla Polaków takim czytelnym znakiem jest zbieżność święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze wspaniałym zwycięstwem Polski nad Rosją Sowiecką w 1920 roku - nazywanym „Cudem nad Wisłą”. Kolejnym znakiem jest fakt ustanowienia w tym dniu Święta Wojska Polskiego.
Czy my - Polacy, choć jesteśmy tak bardzo tradycyjnie „maryjni„, zdajemy sobie sprawę z tego, jak mocno Kościół wiąże osobę Matki Bożej z historią naszej Ojczyzny, i jak sama Matka Boża osobiście wchodzi w tę historię?. Tego osobistego wkroczenia Matki Bożej w polskie dzieje, doświadczyliśmy w 1920 roku. Apokaliptyczny „smok ognisty” - sowiecka Rosja zamierzał pożreć Polskę, dopiero co narodzoną na nowo po mrocznych latach zaborów.
4 lipca 1920 roku pod bolszewickim hasłem Lenina „Naprzód na Zachód! Przez trupa Polski do serca Europy!” - rozpoczęła się wielka ofensywa bolszewicka na całym Froncie Zachodnim - od granicy z Łotwą aż do błot poleskich. Historycznym dokumentem jest rozkaz marszałka Tuchaczewskiego do podległych mu wojsk. „Nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na Zachód! Wybiła godzina natarcia. Na Wilno, Mińsk i Warszawę! Naprzód Marsz!”

http://mbf.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2017/06/wakacje.jpg

Lipiec i sierpień są miesiącami, w których dzieci, młodzież szkół średnich i studenci mają wakacje. Także większość ludzi pracy w tym okresie chętnie udaje się na urlopy. Nie wszyscy jednak mogą korzystać z letniego wypoczynku. Wielu musi pozostać przy swoich stanowiskach pracy, a należny im wypoczynek przełożyć na inny okres. Wypoczynek jest potrzebny każdemu i nie tylko ten na co dzień, ale także przez dłuższy okres czasu, czyli potrzebne są urlopy i wakacje. Trzeba wypocząć od pracy, żeby zregenerować siły i odprężyć się fizycznie; od studiowania i uczenia się, żeby po wakacjach zabrać się do nauki z nowym zapałem i energią.Wypoczynek powinien być jakimś kontrastem w stosunku do pracy. Pracownik umysłowy potrzebuje odprężenia w sferze umysłu, a więcej ruchu, więcej aktywności fizycznej. Pracownik fizyczny winien odprężyć swoje ciało a zarazem wysilić umysł. Wypoczynek nie może być równoznaczny z bezczynnością. W tym okresie powinny być uprawiane niezbyt męczące sporty, urządzane wycieczki, a pozostały wolny czas wykorzystywany na rozrywki kulturalne i umysłowe, a także dostatecznie długi, krzepiący sen. Powoduje to uspokojenie układu nerwowego, znosi uczucie znużenia, a w następstwie, po powrocie z wczasów, ułatwia pracę umysłową. Są jednak rzeczy, od których nie może być ani urlopu ani wakacji. Stare polskie przysłowie mówi, że nie ma wakacji w szkole życia. Nie ma ich także od Pana Boga. Jeśli celem naszego życia jest zbawienie, to Bóg jest dla nas najważniejszy, jest całym naszym życiem. Jesteśmy z Nim w każdych okolicznościach i nie można sobie pozwolić na to, aby przez dwa tygodnie (albo dłużej) żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Skoro nie można wziąć urlopu od Pana Boga, to tym samym nie można zrobić sobie wolnego od modlitwy.

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,