^Powrót

 • 1 Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
  95-083 Lutomiersk ul.Kościuszki 5 excelsus@o2.pl, lub parafia@mbszkaplerzna.pl tel.(43) 677 50 34
 • 2 Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
  95-083 Lutomiersk ul.Kościuszki 5 excelsus@o2.pl, lub parafia@mbszkaplerzna.pl tel.(43) 677 50 34
 • 3 Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
  95-083 Lutomiersk ul.Kościuszki 5 excelsus@o2.pl, lub parafia@mbszkaplerzna.pl tel.(43) 677 50 34
 • 4 Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
  95-083 Lutomiersk ul.Kościuszki 5 excelsus@o2.pl, lub parafia@mbszkaplerzna.pl tel.(43) 677 50 34
 • 5 Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
  95-083 Lutomiersk ul.Kościuszki 5 excelsus@o2.pl, lub parafia@mbszkaplerzna.pl tel.(43) 677 50 34
.

.


Parafia Matki Bożej Szkaplerznej

95-083 Lutomiersk ul.Kościuszki 5

Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.

Czytaj więcej...

            Serdecznie Wszystkich zapraszamy do udziału w naszym dorocznym Triduum Eucharystycznym - (40 –to Godzinnym Nabożeństwie). Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel jest prawdziwie i rzeczywiście obecny w Eucharystii pod postacią Chleba. Czeka zawsze na Ciebie. Uwierz – że tylko On może przemienić Twoje życie na lepsze, piękniejsze i bardziej szczęśliwe. Za każdy poświęcony dla Niego czas, On Ci zawsze stokrotnie wynagrodzi. Przyjdź – bardzo Cię prosimy! Oto program naszej Adoracji.....

Triduum Eucharystyczne

Piątek - 21.11.2014 r.

 • Godz. 1000 - Msza św. z konferencją Eucharystyczną
 • Godz.110 0 - 12 00 -Adoracja Najśw . Sakramentu: Szkoła Podstawowa kl. I - III, Dorośli
 • Godz.1200 - 1300 - Adoracja Najśw . Sakramentu: Gimnazjum kl. I - III, Dorośli
 • Godz.1300 - 1400 - Adoracja Najśw . Sakramentu: Szkoła Podstawowa  kl. IV-VI, Dorośli
 • Godz.1400 - 1500 - Adoracja Najśw . Sakramentu: Żywa Róża , Parafianie
 • Godz.1500  - 1600 - Adoracja Najśw . Sakramentu. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Rodzina Radia Maryja, Parafianie
 • Godz.1600 - 1700 - Adoracja Najśw . Sakramentu: Asysta, Parafianie.
 • Godz. 1700          -  Msza św. z konferencją Eucharystyczną.

Sobota -  22.11.2014 r.

 • Godz. 1000       -  Msza św. z konferencją Eucharystyczną
 • Godz.1100 - 12 00 -Adoracja Najśw . Sakramentu: Żywa Róża, Parafianie
 • Godz.1200 - 1300 -Adoracja Najśw . Sakramentu: „Caritas” parafialny, Parafianie
 • Godz.1300 - 1400 -Adoracja Najśw . Sakramentu: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Pozostali
 • Godz.1400 - 1500 -Adoracja Najśw . Sakramentu: Ministranci, Dzieci i Młodzież , Pozostali
 • Godz.1500 - 1600- Adoracja Najśw . Sakramentu: Rodzina Radia Maryja, Parafianie.
 • Godz.1600 - 1700 - Adoracja Najśw . Sakramentu. Asysta, Parafianie. Spowiedź
 • Godz. 1700   -  Msza św. z konferencją Eucharystyczną.

Niedziela  - 23.11.2014 r.

 • Msze św. z konferencją - 9;00, 10;30, 12;00
 • Godz.1300 - 1400 -Adoracja Najśw Sakramentu: Dzieci, Młodzież, Rodzice, Pozostali
 • Godz.1400 - 1500  -Adoracja Najśw . Sakramentu: Żywa Róża ,Rodzina Radia Maryja, Parafianie
 • Godz.1500 - 1600  -Adoracja Najśw . Sakramentu: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Caritas”, Parafianie.
 • Godz.1600 - 1700  -Adoracja Najśw . Sakramentu: Asysta, Ministranci, Parafianie. Spowiedź
 • Godz.1700    -  Msza św. z konferencją Eucharystyczną

Zakończenie Nabożeństwa 40 - godzinnego !!!

Eucharystia, w liturgii chrześcijańskiej jest formą lub składnikiem uczty sakralnej. Oznacza albo Mszę lub też komunię. Obrzęd wywodzi się z liturgii żydowskiej a nazwa pochodzi od czynności Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: "dziękczynienie". Eucharystia zastąpiła chrześcijanom żydowską Paschę i przekształciła się w obrzęd Mszy. Rozróżnia się: 1) "sprawowanie Eucharystii", co jest jednoznaczne z Mszą, 2) "przyjmowanie Eucharystii" - komunia. Eucharystia jest sakramentem Bożej obecności: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata..” (Mt 28,20)
Eucharystia, termin zaczerpnięty z języka greckiego i znaczy dziękczynienie (składane Bogu), - ofiara, znaczy modlitwa złożona w ofierze Bogu, - Msza termin z języka łacińskiego oznacza po prostu zakończenie, rozesłanie, wyjście z Jezusem w życie.

Czytaj więcej...

Pragniemy zakupić sprzęt audio – wizualny do naszej Lutomierskiej ”Fary”. Koszt około 10 tyś. złoty. Zgromadziliśmy dopiero 1 400 zł. Serdecznie prosimy o dar Serca. Tym, którzy nam już pomogli – raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać! Dokonaną wpłatę, będzie można odliczyć od przychodu jako darowiznę przy rozliczeniu podatkowym za 2014 r. 

Oto nasz adres:  

Par. rzym.- kat. MB Szkaplerznej ,95 – 083 Lutomiersk, Ul.Tadeusza Kościuszki 5 

Nasze konto: 26 9263 0000 0751 1949 2071 0001  

                                 B  Ó G    Z A P Ł A Ć  ! ! !         

,

Dziś obchodzimy

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, uroczystość

myśl dnia
„Czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla Mnie. ”
Ewangelia wg św. Mateusza 25,45
czytanie

Ez 34, 11-12. 15-17
Ps 23
1 Kor 15, 20-26. 28
Mt 25, 31-46
liturgia dnia

listopad 2014
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Copyright © 2013 MBSzkaplerzna.pl