8 grudnia
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny

Znalezione obrazy dla zapytania niepokalane poczęcie nmpPrawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

Kolejny Adwent w moim i twoim życiu. Tyle ich już było. Jeszcze raz daje go nam Pan. Grudniowe krótkie, chłodne dni. Noce, ciemności zdają się, że nie mają końca. Wiemy przecież, że Pan już do nas pod postacią bezbronnego dziecka przyszedł 2016 lat temu w Betlejem. Wielki, nieogarniony, Wszechmocny Bóg do którego należy cały Wszechświat. Rodzi się w ubóstwie, w stajni wśród zwierząt. Król nad Królami, Pan nad Panami. Jak zrozumieć tę tajemnicę wiary?. Bóg tak chciał. On każdego z nas kocha największą, niepodzielną, miłosierną, przebaczającą miłością. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Czas Adwentu - to oczekiwanie na przyjście Jezusa, to powtórne, w chwale - na końcu świata. Obejmuje on dwie pierwsze niedziele. Druga część Adwentu - to trzecia i czwarta niedziela, czyli czas w którym poprzez liturgię, mocą Ducha świętego, oczekujemy na przyjście Jezusa w ciszy świętej, betlejemskiej nocy. Dzisiaj w II Niedzielę Adwentu, rozważamy więc, medytujemy, myślimy, mówimy, że kiedyś będzie koniec tego świata. Wtedy to będzie nowa ziemia i nowe niebo. Ludzkim rozumem tego nie pojmiemy. Potrzebna nam jest tutaj silna wiara, zaufanie i mocna nadzieja. Czy wierzysz, że naprawdę kiedyś tak będzie?

          Adwent - cóż to za czas?

Znalezione obrazy dla zapytania adwentTo czas szczególny, czas w którym człowiek uświadamia sobie wielką miłość Boga. To czas kiedy oczekujemy na najważniejsze zdarzenie w historii człowieka - Boże Narodzenie. Adwent kreuje dwie postacie: pierwsza to Izajasz. Urodził się około roku 770 przed Chrystusem. Należał do elity narodu żydowskiego, działał przez 40 lat w Jerozolimie, zwany "księciem proroków", według apokryfów miał zginąć śmiercią męczeńską za panowania Manassesa. Właśnie Izajaszowi przypisuje się jedno z najstarszych proroctw mówiących o narodzinach Jezusa " Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14). Te słowa są często czytane podczas Liturgii w czasie Adwentu. I druga postać adwentowa to Jan Chrzciciel. Był On ostatnim Prorokiem Starego Testamentu, żył na przełomie wieków. Głosił także nadejście Chrystusa: "Przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki" (Mt 3,3).

Słowo Adwent pochodzi od słowa łacińskiego "adwentus" co oznacza nadejście, przyjście, zbliżanie się. W 380 roku w Saragosie (Hiszpania) była pierwsza wzmianka na temat Adwentu, w dekrecie synodu który tam się odbył. Wiek V i VI naświetla nam dokładnie dane na temat adwentu - trwał on niekiedy 40 dni na wzór Wielkiego Postu, choć w łagodniejszej formie. Obowiązywała jednak abstynencja małżeńska, zakaz wojen, wesel, zabaw hucznych. A dzisiaj Adwent trwa cztery tygodnie. Co tydzień w kościołach zapalamy święcę na wieńcu adwentowym. Świeca ta informuje nas o czasie jaki został do Uroczystości Bożego Narodzenia. W kościołach odprawiane są Msze Święte Roratnie. Są to Msze ku Czci Matki Bożej. . Msze te są odprawiane o świcie albo po zmroku. Wiąże się to z "liturgią światła". W wielu kościołach mamy świece roratnią z niebieską wstążką Nie powinno zdobić się ołtarzy kwiatami, nie śpiewa się hymnu: "Chwała na wysokości Bogu", a kapłan i cała asysta wychodzą do ołtarza ubrani w fioletowy kolor szat.

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,
Przewodniczko na górę, którą jest Chrystus,
Przewodniczko na drogach doskonałości,
Nasza orędowniczko,
Dziewico Apokalipsy,
Królowo milczenia,
Królowo zakonu karmelitańskiego,
Królowo proroków,
Królowo mistyków,
Królowo i Ozdobo Karmelu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami Królowo i Ozdobo Karmelu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty ozdobiłeś Zakon Karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi zawsze Dziewicy; | spraw łaskawie, abyśmy oddając Jej cześć i umoc­nieni jej pomocą, * mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chry­stus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmel, która okiem osobliwszej dobroci patrzysz na każdego, kto Twą świętą odziany jest szatą spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem Swej macierzyńskiej opieki, wspomóż mą słabość Swoją potęgą, oświeć Swą mądrością ciemności mojej duszy, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była drogą Twojemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w mym życiu, pociesz mnie przy śmierci Swą najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Trójcy Przenajświętszej jako syna swego i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Amen.