Do życia w wolności powołał nas Bóg. Sakrament chrztu świętego, który przyjęliśmy uczynił nas dziećmi Bożymi. Każdy z nas został obdarzony przez Boga życiem czyli duszą nieśmiertelną, rozumem i wolną wolą. Zostaliśmy wszyscy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga. Niewiele mniej doskonałymi powołał nas Pan do życia od aniołów jak czytamy na kartach Pisma świętego. Jesteśmy wolni. Pamiętajmy jednak, że wolność to nie samowola. Przestrzegał nas o tej prawdzie często Ojciec Święty Jan Paweł II. Być prawdziwie wolnym - to przyjąć określoną koncepcję, drogowskaz ziemskiego życia. My mocą sakramentu chrztu świętego przyjęliśmy życie według Dekalogu czyli Dziesięciu Bożych przykazań. Dekalog ubogaca Nowy Testament a zwłaszcza jego cztery Ewangelie. Nie ma piękniejszego i bardziej prawdziwego drogowskazu życia od naszego, który posiadamy w Chrystusowym Kościele. Powinniśmy być radośni i dumni, że mamy to szczęście i możliwość żyć według ideologii, którą przybliżył i objawił nam sam Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.  „Tylko życie według prawdy, czyni nas prawdziwie wolnymi” - przypomina nam Św. Paweł Apostoł. Życie według prawdy nie jest proste ani łatwe w dzisiejszym świecie. Wokół nas tak wiele ludzi żyjących w zakłamaniu, obłudzie i fałszu. Zakładają na swoją twarz wiele przeróżnych masek, byle tylko przypodobać się innym, by więcej mieć, by być ważniejszym, niby mądrzejszym, by kochano, podziwiano. Prawdziwy chrześcijanin nie może dobrze służyć Bogu i jednocześnie godzić się na obłudę ludzi żyjących w kłamstwie, nieuczciwości i obłudzie. Bóg pragnie byśmy zawsze żyli według Jego woli. On nam tylko proponuje.

29 czerwca
Święci Apostołowie Piotr i Paweł
 
Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był to dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.
Święty Piotr Apostoł Właściwe imię Piotra to Szymon (Symeon). Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jego przyszłe powołanie. Pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim). Był bratem św. Andrzeja, Apostoła, który Szymona przyprowadził do Pana Jezusa niedługo po chrzcie w rzece Jordan, jaki Chrystus Pan otrzymał z rąk Jana Chrzciciela (Mt 10, 2; J 1, 41). To, że Chrystus Pan zetknął się z Andrzejem i Szymonem w pobliżu rzeki Jordan, wskazywałoby, że obaj bracia byli uczniami św. Jana (J 1, 40-42). Ojcem Szymona Piotra był Jona (Jan), rybak galilejski. Kiedy Chrystus Pan włączył Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się pracą rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb definitywnie został przy Chrystusie w charakterze Jego ucznia wraz ze swoim bratem, Andrzejem (por. Łk 5, 1-11).
Kiedy Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił (Mk 1, 29-31; Łk 4, 38-39). Tradycja wczesnochrześcijańska wydaje się potwierdzać, że miał dzieci, gdyż wymienia jako jego córkę św. Petronelę. Nie jest to jednak pewne.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie już coraz bliżej! Wspomóż organizatorów i uczestników ŚDM modlitwą przygotowaną specjalnie na tę okazję.

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych
ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym
i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami
Święty Janie Pawle II, módl się za nami
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas: O, gdybyś znała dar Boży!