Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Julian Tuwim tak wołał: „Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę. I taką wielką żałobą będę się żalił przed tobą, że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie Chrystusie…”. Nasze odejścia i powroty. Nasze radości i smutki. Święty Augustyn pisał: „Niespokojne jest serce człowieka dopóty, dopóki nie spocznie w Bogu”. Każdy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga nigdy nie zazna prawdziwej radości, szczęścia i pokoju poza Bogiem. Dlaczego więc tak wielu ludzi tego nie rozumie? Oni próbują tylko szukać pozorów szczęścia. Szatan jest bardzo przebiegłym stworzeniem zbuntowanym przeciwko Bogu. Ma ciągle taką samą metodę. Kusząc człowieka do złego, najpierw przedstawia mu świat w pięknych, różowych kolorach. On doskonale potrafi działać na nasz rozum, umysł i naszego ducha. Pan Jezus kiedy był kuszony przez diabła na pustyni bez żadnego wahania potrafił mu powiedzieć: „idź precz ode mnie szatanie”. W naszym kuszeniu musimy więc być zawsze zdecydowani. Nie wolno nam wchodzić w polemikę z szatanem. On wtedy zawsze wygra. Dzisiejszym światem tak bardzo zawładnął szatan.

20 sierpniaFrancisco Goya: Święty Bernard przyjęty do cystersów
Święty Bernard z Clairvaux,
opat i doktor Kościoła

Bernard urodził się w rycerskim rodzie burgundzkim, na zamku Fontaines pod Dijon (Francja) w 1090 r. Jego ojciec, Tescelin, należał do miejscowej arystokracji jako wasal księcia Burgundii. Jego matka (Aletta) była córką hrabiego Bernarda z Montbard. Jako chłopiec Bernard uczęszczał do szkoły prowadzonej przez kanoników diecezjalnych w St. Vorles, gdzie ojciec Bernarda miał swoją posiadłość. Ojciec marzył dla syna o karierze na dworze księcia Burgundii. W Boże Narodzenie Bernardowi miało się pojawić Dziecię Boże i zachęcać chłopca, aby poświęcił się służbie Bożej. Kiedy Bernard miał 17 lat (1107), umarła mu matka. Zwrócił się wówczas do Maryi, by mu zastąpiła matkę ziemską. Będzie to jeden z rysów charakterystycznych jego ducha: tkliwe nabożeństwo do Bożej Matki.
Mając 22 lata wstąpił do surowego opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą trzydziestu towarzyszy młodości. Niedługo potem również jego ojciec wstąpił do tego opactwa. Żywoty Bernarda głoszą, że wśród niewiast powstała panika, iż nie będą miały mężów, bo wszystko, co było najszlachetniejsze, Bernard zabrał do zakonu.

W bieżącym Roku Pańskim 2019 nasza Parafia zorganizowała letni wypoczynek dla 45. osobowej grupy dzieci i młodzieży w Grzybowie k/Kołobrzegu. Dzieci i młodzież składają serdeczne BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM. którzy wsparli ich modlitewnie i materialnie. Dziękują również Kadrze i Księdzu Proboszczowi. Niech dobry Pan Bóg wynagrodzi za wspaniałe dni, które mogliśmy spędzić na polskim morzem. WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

List księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego na XVIII Niedzielę Zwykłą

Drogie Siostry i Bracia,

                Postanowiłem do Was napisać list tak naprawdę bez jakiejś wyjątkowej okazji. Ot tak,
po prostu, trochę jak w rodzinie, w której liczy się przecież rozmowa codzienna, a nie tylko sprowokowana czy wymuszona szczególnymi powodami. Chcę Wam powiedzieć o kilku aktualnych sprawach naszego Łódzkiego Kościoła - chcę je powierzyć Waszej modlitwie
i osobistemu zaangażowaniu - chcę Was do nich zaprosić.

                Najpierw jednak - jak zawsze na Niedzielnej Eucharystii - chcę z Wami rozważyć usłyszane co dopiero Słowo Boże, w szczególności Ewangelię, której trzon stanowi Jezusowa przypowieść
o bezmyślnym bogaczu. Przyjmujemy to Słowo w samym środku wakacji - jedni po skończonych urlopach, inni jeszcze przed ich rozpoczęciem; niektórzy - w ich trakcie. Szukamy wytchnienia
i zasłużonego odpoczynku. Słowo o odpoczynku pada również w wysłuchanej przypowieści - jej bohater mówi do siebie: „Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; ODPOCZYWAJ, jedz, pij
i używaj”. W odpowiedzi jednak słyszy od Boga (a nasz Pan rzadko używa tak zdecydowanych słów…): „Głupcze!”

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,

RODO w Kościele i parafii

Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Na mocy tej ustawy obowiązują następujące rozporządzenia:

1. Wszelkie zaświadczenia, wypisy może odebrać tylko osoba zainteresowana osobiście gdy jest pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich kompetentni są rodzice lub prawni opiekunowie.

2. W celu odebrania dokumentu w imieniu innej osoby konieczne jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

3. Został nałożony zakaz wydawania dokumentów niezgodnie z prawem bez względu na żadne okoliczności.

4. Nie wolno fotografować, nagrywać podpisywanych dokumentów, gdyż znajdują się tam dane także innych osób.

  Nie przestrzeganie tej ustawy obciążone jest wysokimi karami finansowymi.