Aktualności

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

24 sierpnia
Święty Bartłomiej, ApostołŚwięty Bartłomiej

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów.
W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Synoptycy (Mateusz, Łukasz i Marek) używają nazwy pierwszej, natomiast Jan posługuje się imieniem drugim. Jednak według krytyki biblijnej i tradycji chodzi w tym wypadku o jedną i tę samą osobę. Jan pisze o Natanaelu jako o Apostole (J 1, 35-51; 21, 2). Ponadto akcentuje wyraźnie, że Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem Apostołem, a synoptycy umieszczają Bartłomieja zawsze właśnie przy Filipie w katalogach Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14). Co więcej, są oni nawet wymienieni ze spójnikiem "i": "Filip i Bartłomiej".
Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co "syn Tolmaja". Z tym imieniem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 14; 2 Sm 3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co "Bóg dał" - byłby więc odpowiednikiem greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit oraz polskiego Bogdan. Z imieniem Natanael spotykamy się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 7, 18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej jest tożsamy z Natanaelem, to jego imię brzmiałoby poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja).

Dzisiejsza Uroczystość Wniebowzięcia NMP, uczy nas i zachęca do wpatrywania się każdego dnia w Niebo. Nie wystarczy tylko myśleć  o Niebie.  Dla każdego chrześcijanina tak ważnym jest zasługiwanie na to wieczne szczęście. Nasze codzienne życie według woli Bożej powinno być najważniejszym celem, zadaniem i sensem ziemskiego życia. Czy ty myślisz o życiu wiecznym? Czy jesteś świadomym/a, że kiedyś dla każdego z nas - to ziemskie życie dobiegnie końca. Wiesz przecież, że życie ludzkie z chwilą śmierci, jedynie się zmienia ale się nie kończy. Wieczność - to Boży Sąd, Niebo, piekło i Czyściec. O tzw. rzeczach ostatecznych dla człowieka uczy nas nasza wiara. Wczoraj wspominaliśmy, podziwialiśmy świętego Maksymiliana Kolbego. Niech On dla każdego z nas będzie przykładem jak kochać Boga, Matkę Najświętszą, każdego człowieka, zasługując przez to wszystko na Niebo. Czy my tak jak święty Maksymilian, oddalibyśmy swoje życie za drugiego człowieka? Zapewne niezwykle trudna była by to dla nas decyzja. Do takiej ofiary trzeba być duchowo w  pełni dojrzałym. Jednym z najbardziej wzruszających fragmentów Dzienniczka świętej siostry Faustyny jest opis piekła. Ta przejmująca wizja z mocą przemawia do każdego czytelnika. Obraz męki dusz potępionych porusza do głębi. Wizja natomiast Nieba i wiecznej szczęśliwości zapisana w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian: „ani oko nie wiedziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go kochają na  ziemi”, zapewne napełnia nasze serca szczęściem i radością. Dobry chrześcijanin nie lęka się wieczności.

Znalezione obrazy dla zapytania artykuły szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku w dniach od 1.06.2017 r. do 31.08.2017 r.
organizuje zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci  będących w trudnej sytuacji materialnej.
Wszystkie osoby dobrej woli, które chcą wziąć udział w tej akcji, prosimy
o składanie artykułów szkolnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 (II budynek Urzędu Gminy w Lutomiersku).

W razie pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Lutomiersku (pokój nr 7, 8, 9, 10).

Godziny pracy:
poniedziałek-7.30-16.30

wtorek-czwartek: 7.30-15.30

piątek: 7.30-14.30
Tel. 43 677 50 11 wew. 139, 211, 212, 213.             
Z góry dziękujemy za wsparcie!

Zdjęcia z kolonii zorganizowanej przez naszą Parafię na Mazurach w terminie od 17 do 25 lipca 2017 roku. Na kolonii przebywało 43 dzieci i młodzieży. Fot. Mariusz Wielebski

Więcej zdjęć jak zawsze w Galerii..

Znalezione obrazy dla zapytania 100 lecie objawień fatimskichW 2017 r. obchodzimy 100. rocznicę „pierwszej wizyty złożonej w Fatimie przez Panią przybyłą z Nieba”. W ramach przygotowań do tego jubileuszu trwa Wielka Nowenna Fatimska, zapoczątkowana 13 maja 2009 r. Każdy rok nowenny ma swoje programowe hasło, nawiązujące do treści orędzia fatimskiego. W 2012 r. są to słowa: „Nie żyjemy dla siebie”, zwracające uwagę na konieczność wynagradzania Bogu za grzechy świata. - Mając na uwadze realizację słów Maryi wypowiedzianych w Fatimie, warto przypomnieć, że w 1939 r. s. Łucja pisała do Ojca Świętego Piusa XII, iż gdyby ludzie włożyli więcej wysiłku w propagowanie i przyjęcie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, mogłoby nie być II wojny światowej - zaznaczył w wypowiedzi dla „Niedzieli” ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem na Krzeptówkach, koordynującego przebieg Wielkiej Nowenny Fatimskiej. - Każdy z nas powinien stać się świadkiem orędzia fatimskiego przez osobiste praktykowanie i wypełnienie apelu, jaki Matka Boża skierowała do świata w Fatimie. A przypomniała nam i pouczyła nas, iż Bóg pragnie ratować grzeszników, świat i Kościół przez nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca - mówi dyrektor Sekretariatu Fatimskiego. Jego zdaniem, wezwanie Matki Bożej pozostaje w dalszym ciągu aktualne i czeka na odpowiedź, wyrażoną zadośćuczynieniem za innych, zwłaszcza za zatwardziałych grzeszników. Aby świat ocalić, potrzebna jest wiedza o objawieniach Matki Bożej w Fatimie i wiara w nadprzyrodzoną moc tych objawień.
Każdy z nas może się włączyć w dowolnym czasie w Wielką Nowennę Fatimską przez codzienny Różaniec, ofiarę daną z miłością i uległością wobec woli Bożej, a także przez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i świadome poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Informacje na temat nowenny można uzyskać na stronie: www.sekretariatfatimski.pl.

  

Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,

Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,