Cmentarz parafialny

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Cmentarz parafialny

DO KANCELARII PRZYNOSIMY ZE SOBĄ:

  • akt zgonu z USC.
  • Karta zgonu od lekarza i z USC
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). Forma pogrzebu ustalana jest zgodnie z prawem kościelnym.
  • Jeśli grób dla zmarłego bądź zmarłej będzie znajdował się na terenie parafialnego cmentarza p.w. Świętego Bartłomieja w Lutomiersku wówczas rodzina okazuje zaświadczenie o prawie do posiadania kwatery
  • Jeśli rodzina nie posiada miejsca na cmentarzu, wówczas zostanie ono wyznaczone przez rodzinę i administratora parafii

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W LUTOMIERSKU

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych - za miejsca święte.

Prawo kanoniczne określa:

„miejscami świętymi są te, które poprzez poświęcenie i błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych”.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień Zmartwychwstania.

&1

Cmentarz p. w. Św. Bartłomieja w Lutomiersku jest własnością Parafii rzymsko katolickiej p.w. MB Szkaplerznej 95 - 083 Lutomiersk ul. T. Kościuszki 5      tel. 43 677 50 34.

&2

Administratorem cmentarza jest ks. Proboszcz.

&3

Cmentarz parafialny jest ogólnodostępny. Pan Kościelny otwiera bramę wejściową za wiedzą i zgodą ks. Proboszcza na wykonanie prac remontowo - budowlanych na cmentarzu.

&4

Każdy ma prawo wyboru miejsca pochówku, przy czym na cmentarzu parafialnym powinni być grzebani przede wszystkim mieszkańcy parafii bądź pochodzący z niej.

&5.

Na terenie cmentarza zabrania się:

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca

- jeżdżenia pojazdami jednośladowymi

- przebywania w stanie nietrzeźwym, picia alkoholu

- niszczenia zieleni

- zaśmiecania cmentarza, wysypywania odpadów poza pojemnikiem (kontenerem) do tego przeznaczonym

- zabierania z cudzych grobów zniczy, kwiatów oraz niszczenia istniejących krzewów

- ustawiania ławek i ogrodzeń oraz sadzenia drzew i krzewów bez uzgodnienia z Administratorem