Caritas parafialny

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Caritas parafialny

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Walentego, Kapłana, Męczennika w Lutomiersku został powołany do istnienia w 2002 roku przez ówczesnego ks. Proboszcza Włodzimierza Paszkowskiego.Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.

Zakres działalności:

Organizujemy dla dzieci: paczki świąteczne, festyny z okazji Dnia Dziecka,  letni wypoczynek

Kupujemy żywność dla rodzin, opał na zimę, refundujemy opłaty za energię elektryczną, lekarstwa, wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach

Dla osób starszych, samotnych, chorych i bezdomnych organizujemy spotkania rekolekcyjne, wigilię, dla obłożnie chorych Msze Święte w domach.

Prowadzimy działalność charytatywno-opiekuńczą, pomagając rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, bezrobotnym, itp.

Środki finansowe pozyskujemy:

- z ofiar od Grona Wspierających Ubogich (GWU) - 15 członków                                                               

- z subwencji i dotacji kościelnych                                                                                                

 - rozprowadzamy świece wigilijne (Boże Narodzenie) oraz Chlebki Miłości (Wielkanoc)                                                                                                                                                             

- od prywatnych sponsorów


Środki materialne:

 • Przed Świętami jest przynoszona przez ludzi dobrej woli żywność, którą przeznaczamy na paczki świąteczne.
 • Posiadamy również przy kościele Punkt z używaną odzieżą.                                                    

Struktura organizacyjna:

 1. Przewodniczący - ks. Marek Kowalski - proboszcz
 2. Zarząd:
 • S. Wacława (Maria) Kęska - zastępca przewodniczącego
 • Jadwiga Paczkowska - sekretarz
 • Ryszard Grygiel - skarbnik

Swoją pomocą charytatywną obejmujemy około 300 rodzin. 150 z naszej parafii i 150 rodzin z parafii Św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu. Systematycznie pomagamy około 100 dzieciom wywodzących się z biedniejszych rodzin. W naszym Caritas pracuje około 12 wolontariuszy.

Caritas parafialny jest czynny w każdą środę w godz. 08:30 - 16:00 i w soboty w godz. od 10:00 - 14:00.

Do zakresu obowiązków Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością PZC,
 • rozporządzanie środkami materialnymi i finansowymi PZC w porozumieniu z Przewodniczącym,
 • współpraca z Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz koordynatorem Okręgu,
 • przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania członków,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego dla Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Walnego Zebrania członków.

Kontakt:

Parafialny Zespół CARITAS
Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej
ul. T. Kościuszki 5
95-083 Lutomiersk 

  Nr. konta; 26 9263 0000 0751 1949 2071 0001 

 NIP: 7311994549  Regon 040025470