Odpust Parafialny...

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5