Homilia -V Niedziela wielkanocna

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Homilia -V Niedziela wielkanocna

Dzisiejszy tak podzielony, skłócony świat bardzo potrzebuje wzajemnego przebaczenia i miłości. Wielu ludzi, również i w naszej Ojczyźnie będąc na usługach szatana, pała wielką nienawiścią do chrześcijan, Kościoła, a zwłaszcza do kapłanów i biskupów. Nie widzą belki w swoich oczach i sercu a tak często i szybko dostrzegają drzazgę wśród wyznawców Chrystusa. Pan Jezus przed swoim Wniebowstąpieniem doskonale to przewidział i ustami św. Pawła w Dziejach Apostolskich wypowiedział: „Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając Owczarni. Dlatego czuwajcie!” Jakże wiele jest wilków w naszej Ojczyźnie. Niech najpierw spojrzą na swoje życie, życie aktorów, artystów, innych twórców „niby kultury”. Co czynią w naszej Ojczyźnie należący do LGBT. Jakie zło w serce dziecka, młodzieńca wprowadza „ideologia gender”, „róbta co chceta”, „bezstresowe wychowanie”. Szatan posługując się swoimi ludźmi pragnie zmieniać prawa natury ustanowione przez Boga. Rozbija rodzinę. Życie ludzkie dla niego nie ma już żadnej wartości. Aborcja, eutanazja, wmawiana jest ludziom, że to nic strasznego. Dlatego ludzie szatana tak walczą z Kościołem, religią, kapłanami, biskupami, którzy bronią tych wartości i stoją na ich straży. Wystarczy, że kilkunastu księży na przestrzeni minionych lat zbłądziło już ateiści, liberałowie, masoni, przedstawiciele LGBT, ideolodzy gender krzyczą, wytykają, nagrywają filmy: czy to „Kler”, czy to ostatnio film „Nikomu tego nie mów”.

Celowo wzięli za temat księży i biskupów, bo to chwyta w naszej Ojczyźnie. Liberalne, ateistyczne środki społecznego przekazu mają przez to wielkie profity. Oglądalność duża. Więcej wtedy kosztują reklamy. Bądźmy mądrzy, roztropni i bardzo krytyczni. Dla księdza nie jesteś katolikiem ale dla Boga, Który każdemu z nas przygotował wieczność, Który każdemu z nas zostawił najpiękniejszy drogowskaz życia w Dekalogu i Ewangelii. Bądźmy dumni i szczęśliwi, że jesteśmy katolikami. Nie lękajmy się tych co ciągle krzyczą i krytykują. Ich serca są wypełnione jadem nienawiści, kłamstwa, oszczerstwa i zemsty. To wszystko przecież od szatana pochodzi. Jezus powiedział do swoich uczniów i do nas mówi dzisiaj: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Nie lękajcie się jednak - Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Każdego roku za miłość do Chrystusa ginie około 150 tys. chrześcijan. Dzisiaj Pan  Jezus z Wieczernika przypomina nam: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”. Chrześcijańska miłość bliźniego powinna być dla nas nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także znakiem naszej jedności we wspólnocie wierzących. Bądźmy solidarni ze sobą. Ojciec święty Jan Paweł II przypomina nam dzisiaj wszystkim:  „Musicie być mocni. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...” Wobec przeróżnych ataków musimy być dzisiaj mocni, solidarni. Czy słyszysz dzisiaj w swoim sercu słowa Jezusa: „czy i wy chcecie odejść?”. W tej wrzawie i fałszywej krytyce, czy mogę dzisiaj powtórzyć za św. Piotrem: „Panie do kogo pójdziemy, tylko Ty masz słowa Życia wiecznego”. Nie dajmy się omamić tym, którzy tak dzisiaj krzyczą. Oni tak szaleją bo już od dawna nie mają Boga w swoich sercach. Papież Franciszek jednoznacznie to określa: „jeśli kto nie ma Boga w sobie wówczas w jego sercu mieszka szatan”. Dodaje jeszcze: „że innej możliwości tutaj nie ma”. Wsłuchajmy się jeszcze w słowa Gabriela Marqueza, laureata literackiej Nagrody Nobla z 1982 roku, chorego na nowotwór złośliwy układu limfatycznego. Tak napisał w liście do swoich przyjaciół: „Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć „jak mi przykro”, „przepraszam”, „proszę”, „dziękuję”.  Jeśli będziemy żyć ze sobą we wzajemnej miłości i solidarności, wrogowie Kościoła nie zdołają nam nic zrobić. Szatan i jego ludzie najbardziej lękają się naszego życia według 10 przykazań i Ewangelii. Lękają się naszej codziennej modlitwy, naszego niedzielnego uczestniczenia we Mszy świętej, naszego zapraszania Pana Jezusa w Komunii świętej. Pan Jezus dodaje nam dzisiaj siły i otuchy: „Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat. Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Czy naprawdę wierzysz w to wszystko?